Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2014

memyselfandIandonlyyou
Reposted fromsiostra siostra viagaszka gaszka
memyselfandIandonlyyou
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viagoodperspective goodperspective
memyselfandIandonlyyou
Dlaczego pozwalamy, by to, czego nie mamy,
psuło nam radość z tego, co mamy?
— Carrie Bradshow
Reposted fromdaphneblake daphneblake viaflyingheart flyingheart
memyselfandIandonlyyou
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaflyingheart flyingheart
2276 cc12
Reposted fromLittleJack LittleJack viaobliviate obliviate
memyselfandIandonlyyou
6364 75c5 500
Reposted fromfevergirl fevergirl viaflyingheart flyingheart

August 12 2014

memyselfandIandonlyyou
1076 d1e1
Reposted fromBrabbel Brabbel viacynamon cynamon
memyselfandIandonlyyou
Reposted fromweightless weightless viacynamon cynamon
memyselfandIandonlyyou
9523 79b6
Reposted frompesy pesy viacynamon cynamon

August 11 2014

memyselfandIandonlyyou
memyselfandIandonlyyou
Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie
— Dżem, " List do M. "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacherrytomorrow cherrytomorrow
memyselfandIandonlyyou
6534 4478
Reposted fromunr-eal unr-eal viapsychoviolet psychoviolet

August 09 2014

memyselfandIandonlyyou
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viarevalie revalie
memyselfandIandonlyyou
memyselfandIandonlyyou
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaflyingheart flyingheart
memyselfandIandonlyyou
memyselfandIandonlyyou
7920 f718
Where did my treat go?

August 05 2014

8776 f067
Reposted fromwestedcrean westedcrean
memyselfandIandonlyyou
- Liczy się tylko Twoje szczęście.
- Ale nie będę szczęśliwa póki cierpi przeze mnie ktoś inny.
— Zbuntowany anioł
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl